Współpraca z PKN ORLEN S.A.

W dniu 18.02.2015 roku, została zawarta Umowa Partnerska, pomiędzy Neptis S.A., a spółką: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku. PKN Orlen jest największym operatorem stacji paliw w Polsce. Współpraca ma charakter długofalowy, przy czym w pierwszym okresie Strony przeprowadziły integrację programu VITAY z Aplikacją Yanosik tworząc projekt „VITAY w Yanosik”. W ramach programu, uczestnik korzystający z aplikacji Yanosik jest nagradzany dodatkowymi punktami VITAY, za zgłaszanie zagrożeń na drodze. Odtąd kierowcy posiadający aplikację Yanosik, za potwierdzone zgłoszenia, otrzymują punkty w ramach programu VITAY – punkty, które można zamienić na nagrody. Równocześnie tyle samo punktów, ile zbiorą w sumie kierowcy Yanosika, jest przeliczane na konkretne kwoty, które Orlen we współpracy ze społecznością Yanosika przeznaczy na cele charytatywne. Program „VITAY w Yanosik” już w pierwszym miesiącu funkcjonowania spotkał się z dużym zainteresowaniem, dzięki temu zaowocowało to znacznym przekroczeniem nakreślonych planów w czasie trwania tej kampanii. Jest to w ocenie Zarządu umowa mogąca mieć wpływ na dalszą popularyzacje aplikacji Yanosik wśród kierowców oraz istotnie wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez dalszą aktywizację społeczności mobilnej.