Relacje inwestorskie

Rada nadzorcza

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok

Rada nadzorcza:

  • Bartosz Grycz - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania na Politechnice Poznańskiej. Uczestniczył w studiach podyplomowych z zakresu Wyceny Nieruchomości, Podyplomowych Studiach Menedżerskich dla Deweloperów oraz Podyplomowych Studiach „Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw”.

 Od 2011 roku prowadzi grupę spółek z branży deweloperskiej pod firmą Chronos Development. Spółki z grupy Chronos realizują projekty mieszkaniowe na terenie podpoznańskich gmin. Dotychczas zrealizowane inwestycje to osiedla obejmujące domy i mieszkania w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy Chronos Development Sp. z o.o.

Bartosz Grycz posiada wieloletnie doświadczenie zarządcze obejmujące nie tylko specjalistyczną wiedzę z obszaru branży deweloperskiej, ale również finansów, w tym strukturyzowania finansowania zewnętrznego oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi.

  • Filip Kolendo - Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej

Ukończył specjalizację Inżynieria Oprogramowania na Wydziale Informatyki, Politechniki Poznańskiej.

Od 2004 roku pełni funkcje zarządcze w podmiocie Primesoft Polska Sp. z o.o., będącą liderem polskiego rynku rozwiązań klasy DMS/workflow.

Angażuje się w działalność: Stowarzyszenia Project Management Polska, International Project Management Association oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  • Krzysztof Krzysztofiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe na Studium Prawno-Samorządowym w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W 2003 ukończył dyplomem (877/2003) egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 2008-2011 był Prezesem Zarządu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Rokietnicy Sp. z o.o., gdzie wcześniej pełnił rolę Członka Rady Nadzorczej.

W przeszłości pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie,, Komunikacji Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o. o., a także POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione.

Obecnie pełni rolę Członka Rady Nadzorczej w Zakładzie Usług Komunalnych w Dopiewie Sp. z o.o. w Dopiewie

  • Mateusz Kolendo - Członek Rady Nadzorczej

Z wykształcenia ekonomista – absolwent Wydziału Zarządzania, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ze specjalnością Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył również studia podyplomowe na tej samej uczelni: Studium Rachunkowości i Finansów oraz Studium Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami. W latach 2006 – 2009 brał udział w cyklu szkoleń dla kadry menadżerskiej na Uniwersytecie Skanska – House of Skills.

Obecnie Członek Zarządu spółki Erigo Development Sp. z o.o.

Wcześniej zasiadał w Zarządach kilkunastu spółek Grupy Kapitałowej PBG DOM – deweloperskiego ramienia PBG SA.

W 2005 roku uzyskał Certyfikat Księgowego przyznawany, przez Ministra Finansów, który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

  • Przemysław Szulakiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Marketing Przemysłowy. Od 2000 roku przebywał na stypendium na Universität Gesamthochschule Kassel. W 2004 ukończył studia podyplomowe na kierunku Controlling, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Obecnie Członek Zarządu firmy Spiral Sp. z o.o. – prowadzącej działalność produkcyjno-handlową m. in. w segmencie registratury biurowej, mebli oraz usług stolarskich. Wcześniej pan Przemysław Szulakiewicz pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Prestclean Sp. z o.o.