Raporty bieżące ESPI

2018-03-27 5/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 27-03-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo.

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR 

2018-03-27 4/2018 Korekta zawiadomienia z dnia 23.03.2018 roku o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 23-03-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo. W dniu dzisiejszym tj. 27-03-2018 roku do siedziby spółki wpłyneła korekta powyższego zawiadomienia.

Korekta polega na prezentacji każdego dnia transakcji na oddzielnym formularzu powiadomienia.Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR 

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR 

2018-03-27 3/2018 Korekta zawiadomienia z dnia 23.03.2018 roku o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 23-03-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza. W dniu dzisiejszym tj. 27-03-2018 roku do siedziby spółki wpłyneła korekta powyższego zawiadomienia.

Korekta polega na prezentacji każdego dnia transakcji na oddzielnym formularzu powiadomienia.

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR 

2018-03-23 2/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 23-03-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo.

2018-03-23 1/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 23-03-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza. 

2017-06-21 13/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które podjęło uchwały w trybie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 21-06-2017 roku.

Akcjonariusz: Adam Tychmanowicz:

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 99 503
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 199 006*
Udział w liczbie głosów na ZWZ _%_: 47,50
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 39,80


Akcjonariusz: Filip Kolendo:

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 99 503
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 199 006*
Udział w liczbie głosów na ZWZ _%_: 47,50
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 39,80


*akcje imienne uprzywilejowane 2 głosy na 1 akcje

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

2017-06-13 11/2017 Informacja poufna: Zawarcie umowy kredytowej.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym 13.06.2017 roku "Emitent" zawarł umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1 500 000 zł (milion pięćset tysięcy złotych). Umowa została zawarta na okres dwuletni.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.

Kredyt może miedzy innymi stanowić dla "Emitenta" dodatkowe źródło finansowania nowych projektów rozwojowych.

2017-06-03 10/2017 Informacja poufna: Podpisanie umowy z Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 03.06.2017 roku, została podpisana umowa partnerska pomiędzy "Emitentem" a Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Celem umowy jest współpraca marketingowa polegająca na zbudowaniu oferty korzyści dla wspólnych klientów oraz promowaniu marek Yanosik oraz Profi Auto.

Strony nie wykluczają rozszerzenia współpracy.

W ocenie Zarządu Spółki powyższa współpraca będzie miała w przyszłości wpływ na wyniki finansowe oraz jest kontynuacją strategii Zarządu w zakresie zwiększenia popularyzacji i atrakcyjności aplikacji Yanosik wśród kierowców oraz może istotnie wpłynąć na dalszy rozwój "Emitenta".

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1

2017-05-25 9/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2017 roku.

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 roku, na godz.: 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki, przy ulicy Piątkowskiej 161.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca, porządek obrad oraz projekty uchwał. Wszystkie materiały związane z Neptis S.A. znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.neptis.pl/pl/relacje-inwestorskie/kalendarium-inwestora/kalendarium-biezace

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

2017-05-17 8/2017 Informacja poufna: Podpisanie umowy z PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku.

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 17.05.2017 roku, została podpisana umowa partnerska pomiędzy "Emitentem" a PKN Orlen SA. z siedzibą w Płocku. Umowa jest pokłosiem decyzji stron o kontynuacji i poszerzeniu dotychczasowej kooperacji. Dokument stanowi potwierdzenie strategicznej współpracy stron i ma charakter umowy wieloletniej.

W ocenie Zarządu Spółki powyższa współpraca będzie miała w przyszłości wpływ na wyniki finansowe oraz jest kontynuacją strategii Zarządu w zakresie zwiększenia popularyzacji i atrakcyjności aplikacji Yanosik wśród kierowców oraz istotnie wpłynie na dalszy rozwój „Emitenta”.

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1

Strony