Raporty bieżące ESPI

2018-07-02 16/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 02-07-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

W załączniku wypełniony formularz odnośnie nabycia akcji.

Podstawa prawna: Art 19 ust 3 MAR

2018-06-28 15/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które podjęło uchwały w trybie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 28-06-2018 roku.

Akcjonariusz: Adam Tychmanowicz:

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 99 503

Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 199 006*

Udział w liczbie głosów na ZWZ _%_: 47,50

Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 28,05 Akcjonariusz: Filip Kolendo:

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 99 503

Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 199 006*

Udział w liczbie głosów na ZWZ _%_: 47,50

Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 28,05

*akcje imienne uprzywilejowane 2 głosy na 1 akcje

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

2018-06-28 14/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 28-06-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

W załączniku wypełniony formularz odnośnie nabycia akcji.

Podstawa prawna: Art 19 ust 3 MAR

2018-06-14 12/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14-06-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo.

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR

2018-06-01 11/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku.

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ § 1 i 2 oraz art. 402_2_ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm._, Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godz.: 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki, przy ulicy Piątkowskiej 161.

2018-05-30 10/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 30-05-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

W załączniku wypełniony formularz odnośnie nabycia akcji.

Podstawa prawna: Art 19 ust 3 MAR *

2018-05-30 9/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 30-05-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

W załączniku wypełniony formularz odnośnie nabycia akcji.

Podstawa prawna: Art 19 ust 3 MAR

2018-05-18 8/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 18-05-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

W załączniku wypełniony formularz odnośnie nabycia akcji.

Podstawa prawna: Art 19 ust 3 MAR 

2018-05-11 7/2018 Informacja poufna: Podpisanie listu intencyjnego z podmiotem zewnętrznym w zakresie współpracy.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11.05.2018 roku, "Emitent" podpisał list intencyjny z podmiotem zewnętrznym. Strony deklarują nawiązanie współpracy w zakresie dostarczania przez NEPTIS SA specjalistycznego oprogramowania pozwalającego miedzy innymi na pozyskiwanie danych telemetrycznych z pojazdów. Pozyskane dane i późniejsze analizy BigData umożliwią lepsze skorelowanie oferty ubezpieczeniowej Partnera ze stylem jazdy i zachowaniami użytkowników pojazdów. Współpraca umożliwi wprowadzenie modelu UBI w kolejnych obszarach rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

"Emitent" przekazuję powyższą informację, ponieważ nawiązana współpraca może mieć pozytywny wpływ na wynik finansowy spółki.

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1

2018-03-27 6/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 27-03-2018 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR 

Strony