Raporty bieżące EBI

2016-01-11 01/2016 Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 11-01-2016 roku została podpisana umowa współpracy, pomiędzy „Emitentem”, a „Benefia Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez "Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group" z siedzibą w Warszawie.

Umowa reguluje zasady współpracy podmiotów w tym miedzy innymi współdziałanie w ramach rozpoczętej 1 stycznia 2016 roku akcji "Nagradzamy bezpiecznych". W kontekście prowadzonych działań w obszarze rozwiązań „pay as you drive” Spółka traktuje współpracę na tym polu jako perspektywiczną.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2015-12-11 27/2015 Raport miesięczny – listopad 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-11-13 26/2015 Raport miesięczny – październik 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-11-10 24/2015 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 10-11-2015 roku została podpisana umowa współpracy, pomiędzy „Emitentem”, a Zarządem Dróg i Transportu dla Miasta Łodzi „ZDiT Łódź” i Spółką Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie. Umowa została zawarta w celu dostarczania informacji drogowych na potrzeby systemu ITS w Łodzi, na okres pięciu lat.

„Emitent” przekazuje informacje o zawarciu powyższej umowy, ponieważ w ocenie „Emitenta” jest to istotna umowa dla jego działalności.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2015-11-06 23/2015 Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 06-11-2015 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podjęto uchwałę nr 1/2015 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01-01-2015 roku do 31-12-2015 roku.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest SWGK Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2015-10-12 22/2015 Raport miesięczny – wrzesień 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-10-05 21/2015 Zmiana adresu Spółki do korespondencji

Zarząd Spółki Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu, informuje o zmianie miejsca wykonywania działalności i adresu do korespondencji.

Aktualny adres:
Neptis S.A.
ul. Piątkowska 161
60-650 Poznań

Dane rejestrowe pozostają bez zmian.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2015-09-14 20/2015 Raport miesięczny – sierpień 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-08-14 19/2015 Raport miesięczny – lipiec 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-08-13 18/2015 Najem nieruchomości

Zarząd Spółki Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o zawarciu umowy najmu nieruchomości biurowej na cele prowadzenia działalności statutowej.
Zawarcie umowy zostało podyktowane koniecznością zwiększenia powierzchni biurowej ze względu na wzrost skali działalności Spółki. Po przeniesieniu działalności do nowych biur, co zaplanowano na wrzesień 2015 roku, umowa najmu dotychczasowej powierzchni biurowej zostanie wypowiedziana.
Okres najmu wynosi 3 lata z możliwością przedłużenia.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Strony