Raporty bieżące EBI

2017-02-14 4/2017 Raport miesięczny – styczeń 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-01-13 02/2017 Raport miesięczny – grudzień 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-01-05 01/2017 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu
informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2017 będą
publikowane w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
• Raport za IV kwartał 2016 roku – 13.02.2017 roku,
• Raport za   I kwartał 2017 roku – 11.05.2017 roku,
• Raport za II kwartał 2017 roku – 11.08.2017 roku,
• Raport zaIII kwartał 2017 roku – 13.11.2017 roku,

RAPORT ROCZNY:
• Raport roczny za 2016 rok – 28.04.2017 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą
przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

2016-12-13 28/2016 Raport miesięczny – listopad 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-12-07 27/2016 Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Zarząd Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu, w dniu dzisiejszym podpisał umowę ( sporządzoną w dniu 22.11.2016 roku) z biegłym rewidentem – SWGK Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-792 Poznań, ul. Wojskowa 4 - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2917.

Przedmiotem umowy jest badanie przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego jednostkowego Emitenta sporządzonego wg stanu na 31.12.2016r. zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Rada Nadzorcza Neptis S.A. wybrała Biegłego Rewidenta Uchwałą nr 1/11/2016 z dnia 07.11.2016r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2016-11-14 26/2016 Raport miesięczny – październik 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-10-13 24/2016 Raport miesięczny – wrzesień 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-09-14 23/2016 Raport miesięczny – sierpień 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-08-12 21/2016 Raport miesięczny – lipiec 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-07-15 20/2016 Raport miesięczny – czerwiec 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Strony