Raporty bieżące EBI

2016-11-14 26/2016 Raport miesięczny – październik 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-10-13 24/2016 Raport miesięczny – wrzesień 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-09-14 23/2016 Raport miesięczny – sierpień 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-08-12 21/2016 Raport miesięczny – lipiec 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-07-15 20/2016 Raport miesięczny – czerwiec 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-06-16 19/2016 Wybór nowego Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuję, że w dniu 16 czerwca 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania nowego Zarządu na 3-letnią kadencję.

Rada uchwaliła, że Zarząd będzie składał się z trzech członków:

Pan Adam Tychmanowicz - Prezes Zarządu
Pan Dawid Nowicki - Członek Zarządu
Pan Jakub Wesołowski - Członek Zarządu

Życiorysy członków Zarządu Neptis S.A. będą dostępne na stronie Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect           

2016-06-16 18/2016 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Neptis S.A

Zarząd Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu Panu Filipowi Kolendo pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwałę o powierzeniu p. Dariuszowi Jarczyńskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uchwałę o powierzeniu p. Krzysztofowi Krzysztofiakowi pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Po podjęciu powyższych uchwał poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki sprawują:

Filip Kolendo -> Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Jarczyński -> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Krzysztofiak -> Sekretarz Rady Nadzorczej
Mateusz Kolendo -> Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Szulakiewicz-> Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy członków Rady Nadzorczej będą dostępne na stronie Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2016-06-16 17/2016 Wybór członków Rady Nadzorczej Neptis S.A. na nową 3- letnią kadencję.

Zarząd Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 16 czerwca 2016 roku dokonało powołanie na nową kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

1. Dariusz Jarczyński
2. Filip Kolendo
3. Krzysztof Krzysztofiak
4. Mateusz Kolendo
5. Przemysław Szulakiewicz

Życiorysy członków Rady Nadzorczej będą dostępne na stronie Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2016-06-16 16/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z załącznikiem.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2016-06-16 15/2016 Zmiana adresu Spółki Neptis S.A.

Zarząd Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu, informuję iż w związku z podjęciem uchwały z dnia 16 czerwca 2016 roku, ulega zmianie od 1 lipca 2016 roku adres Spółki Neptis S.A. z ulicy: Perkuna 25, 61-615 Poznań na ulicę: Piątkowska 161, 60-650 Poznań.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Strony