Raporty bieżące EBI

2018-04-13 07/2018 Raport miesięczny - za marzec 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

2018-03-14 05/2018 Raport miesięczny - za luty 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2018-03-14 06/2018 Korekta do raportu miesięcznego za 02.2018 (5/2018) - brak załącznika.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu ponownie przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2018 roku. We wcześniejszym raporcie nie został dodany załącznik.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2018-02-14 04/2018 Raport miesięczny - za styczeń 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

2018-01-12 02/2018 Raport miesięczny - za grudzień 2017 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2018-01-12 01/2018 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2018 będą publikowane w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:

  • Raport za IV kwartał 2017 roku – 13.02.2018 roku,
  • Raport za   I kwartał 2018 roku – 14.05.2018 roku,
  • Raport za II  kwartał 2018 roku – 13.08.2018 roku,
  • Raport za III kwartał 2018 roku – 13.11.2018 roku,

RAPORT ROCZNY:

  • Raport roczny za 2017 rok – 27.04.2018 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2017-12-21 23/2017 Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz 2018 rok.

Zarząd Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu, w dniu dzisiejszym podpisał umowę ( sporządzoną w dniu 13.12.2017 roku) z biegłym rewidentem SWGK Audyt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-792 Poznań, ul. Wojskowa 4 - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4128.

Przedmiotem umowy jest badanie przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego jednostkowego Emitenta za 2017 i 2018 rok.

Rada Nadzorcza Neptis S.A. wybrała Biegłego Rewidenta Uchwałą nr 1/11/2017 z dnia 10.11.2017r. 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2017-12-14 22/2017 Raport miesięczny - za listopad 2017 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-11-14 21/2017 Raport miesięczny - za październik 2017 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-11-06 19/2017 Raport miesięczny – wrzesień 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Strony