Raporty bieżące EBI

2018-06-28 14/2018 Jednolity tekst Statutu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje sporządzony przez Radę Nadzorczą jednolity tekst statutu Neptis S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Załącznik nr 3, paragraf 4 punkt 2 pp2 lit „b”

2018-06-28 13/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2018-06-14 12/2018 Raport miesięczny - za maj 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

2018-06-01 11/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 rok

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ § 1 i 2 oraz art. 402_2_ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm._, Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godz.: 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki, przy ulicy Piątkowskiej 161. 

2018-05-14 9/2018 Raport miesięczny - za kwiecień 2018 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".  

2018-04-13 07/2018 Raport miesięczny - za marzec 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

2018-03-14 06/2018 Korekta do raportu miesięcznego za 02.2018 (5/2018) - brak załącznika.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu ponownie przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2018 roku. We wcześniejszym raporcie nie został dodany załącznik.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2018-03-14 05/2018 Raport miesięczny - za luty 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2018-02-14 04/2018 Raport miesięczny - za styczeń 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

2018-01-12 02/2018 Raport miesięczny - za grudzień 2017 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Strony