Raporty bieżące EBI

2014-03-28 3/2014 Premiera nowego modelu urządzenia Yanosik GT,a także otrzymanie prestiżowej nagrody "Lokalizator Roku 2014" dla komunikatora Yanosik.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 27-03-2014 roku:

  1. YANOSIK GT- Podczas największych targów motoryzacyjnych w Polsce "Motor Show" w Poznaniu odbyła się premiera asystenta kierowcy Yanosik GT - nowego modelu urządzenia w ofercie Emitenta.
  2. YANOSIK - komunikator dla kierowców z oferty Emitenta - otrzymał nagrodę. "LOKALIZATOR Roku 2014" - Pierwsze miejsce w kategorii "Budowanie społeczności kierowców". Nagroda przyznana została przez Auto Świat (wydawany przez Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.) i portal lokalizacja.info. Nagrodę wręczono na konferencji Navigation Trends for Drivers, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-03-21 2/2014 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 21-03-2014 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie następujących instrumentów finansowych Spółki Neptis S.A. do obrotu na rynku NewConnect: 244 018 (dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, 21 500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2014-03-21 1/2014 Uzyskanie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 21-03-2014r Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce Neptis S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do uchwały Nr 243/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2013 r. i Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego."

Strony