Raporty bieżące EBI

2019-07-12 19/2019 Raport miesięczny - za czerwiec 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2019-06-28 18/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

2019-06-14 17/2019 Raport miesięczny - za maj 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

2019-05-31 16/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neptis S.A. na dzień 27 czerwca 2019

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godz.: 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki, przy ulicy Piątkowskiej 161.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, porządek obrad oraz projekty uchwał. Wszystkie materiały związane z Neptis S.A. znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem http://neptis.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie

2019-05-14 15/2019 Raport miesięczny - za kwiecień 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

2019-04-14 12/2019 Raport miesięczny - za marzec 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2019-03-29 11/2019 Zarejestrowanie przez KRS tekstu jednolitego Statutu spółki.

Emitent Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisaniu w dniu 26 marca 2019 roku przez KRS jednolitej treści statutu. 

Jednolity tekst statutu w załączeniu.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO par 4 p2 pp2 "b".

2019-03-14 10/2019 Raport miesięczny - za luty 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2019-02-14 9/2019 Raport miesięczny - za styczeń 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2019-02-13 7/2019 Zmiany w Radzie Nadzorczej Neptis S.A.

Zarząd Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 12 lutego 2019 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej dotychczasowy jej Przewodniczący Pan Filip Kolendo złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza powołała na tę funkcję członka rady Pana Krzysztofa Krzysztofiaka. Pan Filip Kolendo, został wybrany przez radę na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
Zmiany te podyktowane są koniecznością dostosowania Rady Nadzorczej do wymogów Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w obszarze pełnienia przez Radę Nadzorczą funkcji Komitetu Audytu i spełnienia wymogów niezależności Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Strony