Raporty bieżące EBI

2020-03-16 7/2020 Raport miesięczny - za luty 2020 roku
Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2020 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

2020-02-14 6/2020 Raport miesięczny - za styczeń 2020 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2020 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2020-01-27 3/2020 Harmonogram raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2020 będą publikowane w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
• Raport za IV kwartał 2019 roku – 12.02.2020 roku,
• Raport za I kwartał 2020 roku – 13.05.2020 roku,
• Raport za II kwartał 2020 roku – 13.08.2020 roku,
• Raport za III kwartał 2020 roku – 13.11.2020 roku,

RAPORT ROCZNY:
• Raport roczny za 2019 rok – 29.05.2020 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2020-01-27 2/2020 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Do siedziby Spółki Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpłynęła podpisana umowa z biegłym rewidentem – 4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kochanowskiego 24/1 - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3363.

Przedmiotem umowy jest badanie przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego jednostkowego Emitenta sporządzonego wg stanu na 31.12.2019 i 31.12.2020r. zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Rada Nadzorcza Neptis S.A. wybrała Biegłego Rewidenta Uchwałą nr 18/2019 z dnia 31.12.2019r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 punkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2020-01-15 1/2020 Raport miesięczny - za grudzień 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2019-12-14 26/2019 Raport miesięczny - za listopad 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2019-11-13 25/2019 Raport miesięczny - za październik 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2019-10-14 23/2019 Raport miesięczny - za wrzesień 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2019-09-15 22/2019 Raport miesięczny - za sierpień 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2019-08-13 21/2019 Raport miesięczny - za lipiec 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Strony