Kalendarium bieżące

Daty publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne:

 • Raport za IV kwartał 2018 roku – 13.02.2019 roku,
 • Raport za I kwartał 2019 roku – 13.05.2019 roku,
 • Raport za II kwartał 2019 roku – 13.08.2019 roku,
 • Raport za III kwartał 2019 roku – 13.11.2019 roku,

Raport roczny:

 • Raport roczny za 2018 rok – 29.04.2019 roku.

Daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neptis S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 1. Adam Tychmanowicz posiada 124 379 akcji, z których przysługują 223 882 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 31,56%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 31,56%.
 2. Filip Kolendo posiada 124 379 akcji, z których przysługują 223 882 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 31,56%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 31,56%.
 3. Tadeusz Sudoł posiada 44 793 akcji, z których przysługują 44 793 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 6,31%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 6,31%.

Zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 100% kapitału w liczbie 500 000 akcji, z których przysługują 709 482 głosy.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.06.2014 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 1. Adam Tychmanowicz posiada 124 379 akcji, z których przysługują 223 882 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 31,56%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 31,56%.
 2. Filip Kolendo posiada 124 379 akcji, z których przysługują 223 882 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 31,56%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 31,56%.
 3. Tadeusz Sudoł posiada 44 793 akcji, z których przysługują 44 793 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 6,31%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 6,31%.

Zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 100% kapitału w liczbie 500 000 akcji, z których przysługują 709 482 głosy.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.06.2015 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 1. Adam Tychmanowicz posiada 99 503 akcji, z których przysługują 199 006* głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 47,50%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 39,80%.
 2. Filip Kolendo posiada 99 503 akcji, z których przysługują 199 006* głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 47,50%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 39,80%.

*akcje imienne uprzywilejowane 2 głosy na 1 akcje

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.06.2016 roku

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 1. Adam Tychmanowicz posiada 99 503 akcji, z których przysługują 199 006* głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 47,50%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 39,80%.
 2. Filip Kolendo posiada 99 503 akcji, z których przysługują 199 006* głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 47,50%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 39,80%.

*akcje imienne uprzywilejowane 2 głosy na 1 akcje 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21.06.2017 roku

Daty zaplanowanych spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencje prasowe

W dniu 13 grudnia 2018 roku w siedzibie Neptis S.A. w Poznaniu, odbyło się spotkanie Zarządu z inwestorami, oraz z osobami zainteresowanych Spółką i jej otoczeniem. Spotkanie miało na celu przybliżenie specyfiki branży, omówienie bieżących projektów oraz w sposób ramowy naszkicowanie planów firmy Neptis SA.

Prezes Spółki p.Adam Tychmanowicz przybliżył funkcjonalność aplikacji Yanosik oraz przedstawił nowe produkty, które pojawiły się w 2018 roku. Urządzenia były dostępne na spotkaniu w wersji pokazowej. Kolejno Członek Zarządu Pan Jakub Wesołowski omówił rozpoczęte i zakończone projekty w 2018 roku, natomiast Pan Dawid Nowicki, także Członek Zarządu, wprowadził uczestników w meandry technologiczne oferowanych przez Spółkę rozwiązań

Zarząd Neptis S.A. serdecznie dziękuje zainteresowanym, którzy przybyli na spotkanie oraz zaprasza na kolejne, o których będzie odpowiednio wcześniej informować poprzez swoją stronę internetową www.neptis.pl