Informacje finansowe

Informacje finansowe roczne

  Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży  6 523 815,99   10 307 585,57  13 394 170,46 16 564 960,66
Koszty działalności operacyjnej  6 488 727,13   10 118 509,15  12 728 808,54  15 673 445,22
Zysk ze sprzedaży  35 088,86 189 076,42   665 361,92  891 515,44
EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 83 748,02  203 581,84   803 132,05  1 001 672,89
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)  189 643,93  315 942,01  915 232,99  1 142 993,42
Zysk (strata) brutto 78 138,13  196 401,73  803 635,79 975 779,15
Zysk (strata) netto 70 475,13 185 092,73 640 636,79 885 702,15
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  nie dotyczy*   nie dotyczy*  nie dotyczy*  nie dotyczy*
Aktywa ogółem  2 748 672,76 3 308 586,76   4 449 512,65   9 941 121,68
Aktywa trwałe   154 237,04 265 398,00   368 634,41  1 188 864,06
Aktywa obrotowe   2 594 435,72 3 043 188,76  4 080 878,24   8 752 257,62
Zobowiązania długoterminowe  0,00  0,00 71 385,15  281 662,57
Zobowiązania krótkoterminowe 925 953,34   988 667,42  1 291 729,07  5 081 910,83
Kapitał własny  1 299 137,11  1 484 229,84 2 124 866,63  3 010 568,78
Kapitał podstawowy  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00
Liczba akcji w szt.  500 000  500 000  500 000  500 000
Zysk na akcję (PLN)  0,14 0,37 1,28  1,28

Informacje finansowe kwartalne

  I KWARTAŁ 2018 II KWARTAŁ 2018 III KWARTAŁ 2018 IV KWARTAŁ 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 392 562,37 5 195 541,19    
Koszty działalności operacyjnej 4 405 278,95 4 969 428,89    
Zysk ze sprzedaży - 12 716,58 226 112,30    
EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 28 142,14 367 457,86    
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) 113 275,38 596 913,73    
Zysk (strata) brutto 22 510,93 345 434,005    
Zysk (strata) netto 22 510,93 345 434,00    
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej nie dotyczy*   nie dotyczy*      
Aktywa ogółem 9 254 490,18 10 365 418,56    
Aktywa trwałe 1 098 918,61 4 430 212,74    
Aktywa obrotowe 8 155 571,57 5 935 205,82    
Zobowiązania długoterminowe 255 571,80 229 144,18    
Zobowiązania krótkoterminowe 4 155 582,97 4 690 298,54    
Kapitał własny 3 010 568,78 3 378 513,71    
Kapitał podstawowy 100 000,00  100 000,00    
Liczba akcji w szt. 500 000 500 000    
Zysk na akcję (PLN) 0,05 0,69    
  I kwartał 2017 II kwartał 2017 III kwartał 2017 IV kwartał 2017
Przychody netto ze sprzedaży  3 171 146,29  3 443 270,24  3 888 959,42  6 061 345,88 
Koszty działalności operacyjnej  3 251 005,64  3 166 341,76  3 719 195,13  5 529 852,23 
Zysk ze sprzedaży  -79 859,35  276 928,48  169 764,29  531 493,65 
EBIT (zysk z działalności operacyjnej)  -66 370,17  181 081,95  156 317,81  724 383,47 
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)  -29 934,04  209 337,05  180 380,81  776 949,77 
Zysk (strata) brutto  -79 070,05  179 321,56  153 946,30  715 638,27 
Zysk (strata) netto  -79 070,05  173 579,56  158 701,03  715 638,27 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej nie dotyczy*   nie dotyczy*   nie dotyczy*  nie dotyczy* 
Aktywa ogółem  4 969 695,61   5 579 618,89  6 050 738,30  9 966 670,64 
Aktywa trwałe  343 551,42  316 521,93  459 828,11  1 188 985,35 
Aktywa obrotowe  4 626 144,19   5 263 096,55  5 590 910,19  8 777 685,29 
Zobowiązania długoterminowe  68.233,74  65 082,33  136 776,44  281 662,57 
Zobowiązania krótkoterminowe  1 763 709,76  2 067 284,59  2 026 788,80  4 934 035,69 
Kapitał własny  2 045 796,58   2 219 376,14  2 378 077,17  3 097 715,44 
Kapitał podstawowy  100 000,00   100 000,00  100 000,00  100 000,00 
Liczba akcji w szt.  500 000   500 000  500 000,00 500 000,00 
Zysk na akcję (PLN) -0,16  0,35  0,32  1,43 
  I kwartał 2016 II kwartał 2016 III kwartał 2016 IV kwartał 2016
Przychody netto ze sprzedaży 2 752 471,49  2 799 294,44  3 738 487,10  4 105 635,83 
Koszty działalności operacyjnej 2 674 556,57  2 646 465,19  3 410 345,01  3 995 932,69 
Zysk ze sprzedaży 77 914,92  152 829,25  328 142,09  109 703,14 
EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 90 534,03  179 084,60  336 104,77  200 636,14 
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) 117 598,76  197 971,17  373 240,99  229 649,56 
Zysk (strata) brutto  88 129,59 178 707,07  337 604,72  202 394,71 
Zysk (strata) netto  71 590,59 139 828,07  266 486,72  168 505,71 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej nie dotyczy*   nie dotyczy*  nie dotyczy*  nie dotyczy* 
Aktywa ogółem 3 098 986,12  3 721 584,28  4 034 840,17  4 456 153,11 
Aktywa trwałe 281 475,40  282 284,34  269 029,85  366 335,68 
Aktywa obrotowe  2 817 510,72  3 439 299,94  3 765 810,32   4 089 817,43 
Zobowiązania długoterminowe 0,00  0,00  0,00  71 385,15 
Zobowiązania krótkoterminowe  664 849,93  1 075 076,28  1 172 632,47  1 242 468,94 
Kapitał własny 1 555 820,43  1 695 648,50  1 962 135,22  2 130 640,93 
Kapitał podstawowy  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00 
Liczba akcji w szt.  500 000  500 000  500 000  500 000 
Zysk na akcję (PLN) 0,14  0,28  0,53 0,34 
  I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015
Przychody netto ze sprzedaży  1 866 272,67 2 689 314,31  2 819 222,69  2 932 775,90 
Koszty działalności operacyjnej 1 828 908,82 2 520 798,35  2 801 573,71  3 029 441,95 
Zysk ze sprzedaży 37 363,85 168 515,96  17 648,98  -96 666,05 
EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 45 485,08 173 047,34  91 033,15  -89 303,11 
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) 65 341,02 200 252,26  120 670,36  -53 604,27 
Zysk (strata) brutto 43 229,12 171 933,28  89 777,19  -91 850,79 
Zysk (strata) netto 43 229,12 156 975,28  75 486,19  -80 248,79 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej nie dotyczy* nie dotyczy*  nie dotyczy*   nie dotyczy* 
Aktywa ogółem 2 426 947,13 2 843 372,90  2 998 274,17  3 299 778,32 
Aktywa trwałe 137 297,36 132 807,75  209 463,80  264 615,86 
Aktywa obrotowe 2 289 649,77 2 710 565,15  2 788 810,37  3 035 162,46 
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00  0,00  0,00 
Zobowiązania krótkoterminowe 577 275,17 716 292,82  683 201,80  984 957,61 
Kapitał własny 1 342 366,23 1 499 341,51  1 574 827,70  1 484 578,91 
Kapitał podstawowy 100 000,00 100 000,00  100 000,00  100 000,00 
Liczba akcji w szt. 500 000 500 000  500 000  500 000 
Zysk na akcję (PLN) 0,08 0,31  0,15  -0,16