Relacje inwestorskie

Informacje finansowe roczne

 Stan na 31.12.2014Stan na 31.12.2015Stan na 31.12.2016Stan na 31.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży 6 523 815,99  10 307 585,57 13 394 170,4616 564 960,66
Koszty działalności operacyjnej 6 488 727,13  10 118 509,15 12 728 808,54 15 673 445,22
Zysk ze sprzedaży 35 088,86189 076,42  665 361,92 891 515,44
EBIT (zysk z działalności operacyjnej)83 748,02 203 581,84  803 132,05 1 001 672,89
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) 189 643,93 315 942,01 915 232,99 1 142 993,42
Zysk (strata) brutto78 138,13 196 401,73 803 635,79975 779,15
Zysk (strata) netto70 475,13185 092,73640 636,79885 702,15
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej nie dotyczy*  nie dotyczy* nie dotyczy* nie dotyczy*
Aktywa ogółem 2 748 672,763 308 586,76  4 449 512,65  9 941 121,68
Aktywa trwałe  154 237,04265 398,00  368 634,41 1 188 864,06
Aktywa obrotowe  2 594 435,723 043 188,76 4 080 878,24  8 752 257,62
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,0071 385,15 281 662,57
Zobowiązania krótkoterminowe925 953,34  988 667,42 1 291 729,07 5 081 910,83
Kapitał własny 1 299 137,11 1 484 229,842 124 866,63 3 010 568,78
Kapitał podstawowy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Liczba akcji w szt. 500 000 500 000 500 000 500 000
Zysk na akcję (PLN) 0,140,371,28 1,28

 

 

Informacje finansowe kwartalne

 I KWARTAŁ 2018II KWARTAŁ 2018III KWARTAŁ 2018IV KWARTAŁ 2018
Przychody netto ze sprzedaży4 392 562,375 195 541,19  
Koszty działalności operacyjnej4 405 278,954 969 428,89  
Zysk ze sprzedaży- 12 716,58226 112,30  
EBIT (zysk z działalności operacyjnej)28 142,14367 457,86  
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)113 275,38596 913,73  
Zysk (strata) brutto22 510,93345 434,005  
Zysk (strata) netto22 510,93345 434,00  
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującejnie dotyczy*  nie dotyczy*    
Aktywa ogółem9 254 490,1810 365 418,56  
Aktywa trwałe1 098 918,614 430 212,74  
Aktywa obrotowe8 155 571,575 935 205,82  
Zobowiązania długoterminowe255 571,80229 144,18  
Zobowiązania krótkoterminowe4 155 582,974 690 298,54  
Kapitał własny3 010 568,783 378 513,71  
Kapitał podstawowy100 000,00 100 000,00  
Liczba akcji w szt.500 000500 000  
Zysk na akcję (PLN)0,050,69  
 I kwartał 2017II kwartał 2017III kwartał 2017IV kwartał 2017
Przychody netto ze sprzedaży 3 171 146,29 3 443 270,24 3 888 959,42 6 061 345,88 
Koszty działalności operacyjnej 3 251 005,64 3 166 341,76 3 719 195,13 5 529 852,23 
Zysk ze sprzedaży -79 859,35 276 928,48 169 764,29 531 493,65 
EBIT (zysk z działalności operacyjnej) -66 370,17 181 081,95 156 317,81 724 383,47 
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) -29 934,04 209 337,05 180 380,81 776 949,77 
Zysk (strata) brutto -79 070,05 179 321,56 153 946,30 715 638,27 
Zysk (strata) netto -79 070,05 173 579,56 158 701,03 715 638,27 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującejnie dotyczy*  nie dotyczy*  nie dotyczy* nie dotyczy* 
Aktywa ogółem 4 969 695,61  5 579 618,89 6 050 738,30 9 966 670,64 
Aktywa trwałe 343 551,42 316 521,93 459 828,11 1 188 985,35 
Aktywa obrotowe 4 626 144,19  5 263 096,55 5 590 910,19 8 777 685,29 
Zobowiązania długoterminowe 68.233,74 65 082,33 136 776,44 281 662,57 
Zobowiązania krótkoterminowe 1 763 709,76 2 067 284,59 2 026 788,80 4 934 035,69 
Kapitał własny 2 045 796,58  2 219 376,14 2 378 077,17 3 097 715,44 
Kapitał podstawowy 100 000,00  100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Liczba akcji w szt. 500 000  500 000 500 000,00500 000,00 
Zysk na akcję (PLN)-0,16 0,35 0,32 1,43 
 I kwartał 2016II kwartał 2016III kwartał 2016IV kwartał 2016
Przychody netto ze sprzedaży2 752 471,49 2 799 294,44 3 738 487,10 4 105 635,83 
Koszty działalności operacyjnej2 674 556,57 2 646 465,19 3 410 345,01 3 995 932,69 
Zysk ze sprzedaży77 914,92 152 829,25 328 142,09 109 703,14 
EBIT (zysk z działalności operacyjnej)90 534,03 179 084,60 336 104,77 200 636,14 
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)117 598,76 197 971,17 373 240,99 229 649,56 
Zysk (strata) brutto 88 129,59178 707,07 337 604,72 202 394,71 
Zysk (strata) netto 71 590,59139 828,07 266 486,72 168 505,71 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującejnie dotyczy*  nie dotyczy* nie dotyczy* nie dotyczy* 
Aktywa ogółem3 098 986,12 3 721 584,28 4 034 840,17 4 456 153,11 
Aktywa trwałe281 475,40 282 284,34 269 029,85 366 335,68 
Aktywa obrotowe 2 817 510,72 3 439 299,94 3 765 810,32  4 089 817,43 
Zobowiązania długoterminowe0,00 0,00 0,00 71 385,15 
Zobowiązania krótkoterminowe 664 849,93 1 075 076,28 1 172 632,47 1 242 468,94 
Kapitał własny1 555 820,43 1 695 648,50 1 962 135,22 2 130 640,93 
Kapitał podstawowy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Liczba akcji w szt. 500 000 500 000 500 000 500 000 
Zysk na akcję (PLN)0,14 0,28 0,530,34 
 I kwartał 2015II kwartał 2015III kwartał 2015IV kwartał 2015
Przychody netto ze sprzedaży 1 866 272,672 689 314,31 2 819 222,69 2 932 775,90 
Koszty działalności operacyjnej1 828 908,822 520 798,35 2 801 573,71 3 029 441,95 
Zysk ze sprzedaży37 363,85168 515,96 17 648,98 -96 666,05 
EBIT (zysk z działalności operacyjnej)45 485,08173 047,34 91 033,15 -89 303,11 
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)65 341,02200 252,26 120 670,36 -53 604,27 
Zysk (strata) brutto43 229,12171 933,28 89 777,19 -91 850,79 
Zysk (strata) netto43 229,12156 975,28 75 486,19 -80 248,79 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującejnie dotyczy*nie dotyczy* nie dotyczy*  nie dotyczy* 
Aktywa ogółem2 426 947,132 843 372,90 2 998 274,17 3 299 778,32 
Aktywa trwałe137 297,36132 807,75 209 463,80 264 615,86 
Aktywa obrotowe2 289 649,772 710 565,15 2 788 810,37 3 035 162,46 
Zobowiązania długoterminowe0,000,00 0,00 0,00 
Zobowiązania krótkoterminowe577 275,17716 292,82 683 201,80 984 957,61 
Kapitał własny1 342 366,231 499 341,51 1 574 827,70 1 484 578,91 
Kapitał podstawowy100 000,00100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Liczba akcji w szt.500 000500 000 500 000 500 000 
Zysk na akcję (PLN)0,080,31 0,15 -0,16