Autoryzowany Doradca i Animator Akcji Emitenta

Dane Autoryzowanego Doradcy:

Finanse Format Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 55
61-429 Poznań
Tel.: 61 / 306 70 02 Fax 61 / 306 70 03
NIP: 783-168-31-75
REGON: 301965641

Dane Animatora Akcji Emitenta:

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
Tel.:33 812-84-40 /fax 33 812-84-42
NIP 547-02-44-972
REGON 070425363
KRS: 0000008665