Relacje inwestorskie

Emitent jest producentem, dostawcą i operatorem innowacyjnych rozwiązań z obszaru monitoringu pojazdów, nawigacji samochodowej, oraz twórcą i operatorem unikalnego komunikatora dla kierowców Yanosik, jak również operatorem portalu ogłoszeniowego www.autoplac.pl czy serwisu www.warsztaty.yanosik.pl. Emitent prowadzi działalność w segmencie B2C (Business to Consumer) oraz B2B (Business to Business).

Oferta Emitenta dla segmentu B2C

Dla segmentu B2C (business-to-consumer) Emitent, począwszy od 2008 roku, oferuje głównie komunikator kierowców Yanosik, który jest nowoczesnym systemem wzajemnej wymiany informacji pomiędzy kierowcami, łączącym w sobie cechy nawigacji online oraz informatora o zdarzeniach drogowych i punktach adresowych. Dodatkowo, użytkownicy Yanosika za pomocą aplikacji mogą korzystać z funkcji asystenta kierowcy na autostradzie, czy polecać warsztaty samochodowe. Ponadto otrzymują informacje o zdarzeniach na autostradzie, kosztach przejazdu czy odległości od stacji benzynowej. Użytkownicy aplikacji mogą również liczyć na pomoc w zakresie informacji o cenach na stacjach paliw, a także sprawdzić ofertę ubezpieczenia OC lub dodać elektroniczną polisę ubezpieczeniową. Niejednokrotnie podróżujący z aplikacją są nagradzani za bezpieczną jazdę, czego przykładem była m.in. prowadzona we współpracy z PKN Orlen akcja „Zwalniaj przy szkołach” czy unikatowa oferta ubezpieczeń „YU!”. To pierwsza powszechna oferta bazująca na najnowocześniejszym rozwiązaniu, które uzależnia cenę ubezpieczenia od stylu jazdy.

System Yanosik dostępny jest w postaci darmowej aplikacji na urządzenia mobilne iOS, Android i Huawei oraz w postaci dedykowanych płatnych urządzeń sprzedawanych z wykupionym abonamentem zapewniającym dostęp do internetu mobilnego. 

W 2021 roku do oferty Emitenta wprowadzony został Yanosik Alert, czyli kompaktowy pilot zintegrowany 
z aplikacją Yanosik, który informuje sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi o zdarzeniu widocznym w aplikacji. Urządzenie włącza się automatycznie, więc nie ma ryzyka, że użytkownik zapomni je włączyć. 

Od 1 października 2021 roku w Polsce wprowadzono system E-Toll. Emitent dokonał certyfikacji urządzeń 
w Krajowej Administracji Skarbowej, dzięki czemu użytkownicy mogą powiązać swoje urządzenie z platformą 
E-Toll i automatycznie opłacać przejazdy autostradą. Dostępne są także  płatności E-toll w ramach aplikacji Yanosik.

Dla segmentu B2C Emitent posiada w swojej ofercie także najnowsze ze swoich rozwiązań – portal 
z ogłoszeniami motoryzacyjnymi Autoplac. W serwisie dostępne są też dodatkowe usługi, takie jak ubezpieczenie pojazdu, kredyt i pożyczka gotówkowa oraz wynajem pojazdu w przypadku dostępności tej usługi 
u ogłoszeniodawcy. Dzięki współpracy z podmiotami trzecimi, serwis Autoplac umożliwia dostęp do raportu historii pojazdu według numeru VIN. Istnieje także możliwość zlecenia sprawdzenia stanu technicznego pojazdu wyspecjalizowanemu podmiotowi - niezależnemu rzeczoznawcy i otrzymania raportu z oględzin.

Oferta Emitenta dla segmentu B2B

Działając w segmencie B2B (business-to-business) od 2008 roku Emitent stał się jednym z rynkowych liderów 
w zakresie świadczenia usługi monitoringu pojazdów dla sektora MŚP. 

W segmencie B2B Emitent dostarcza klientom rozwiązania terminalowe wykorzystujące technologię GPS/GPRS, do których należą produkty Flotis. Emitent prowadzi także działalność opartą o formułę partnerstwa ze znanymi na rynku podmiotami powiązanymi z branżą motoryzacyjną, która stwarza szerokie możliwości biznesowe dla Emitenta, są to m.in. operatorzy autostrad, dystrybutorzy paliw, branża motoryzacyjna oraz ubezpieczeniowa, zarządcy dróg i sieci transportowej z terenu całego kraju. 

Emitent zajmuje się także analizą danych dla podmiotów trzecich. Oprócz rozwijania oferty służącej bezpośrednio kierowcom i właścicielom flot, Emitent posiada także kompetencje w zakresie analizy ruchu rogowego na podstawie danych pochodzących od użytkowników, które oferuje podmiotom zewnętrznym, takim jak firmy badawcze czy zarządcy dróg, ale także wykorzystuje na potrzeby własne do nawigowania z uwzględnieniem ruchu. Ze zgromadzonych przez Emitenta danych o natężeniu ruchu korzystają media regionalne i ogólnopolskie. Od 2016 roku Emitent zintensyfikował rozwój obszaru BIG DATA, który umożliwia analizę nie tylko danych płynących z platformy Yanosik, ale również analizę danych ze źródeł zewnętrznych i ich korelacji. Wypracowane rozwiązania umożliwiają uzyskanie informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji, zarządzania, rozwoju 
i tworzenia nowych usług oferowanych dla podmiotów zewnętrznych, jak i dla produktów/projektów własnych Emitenta. Zadaniem powstałego systemu jest gromadzenie danych, przetwarzanie ich oraz realizowanie działań analitycznych na podstawie zaimplementowanych algorytmów. W latach 2017-2018 Emitent zrealizował Projekt Profil Kierowcy, którego celem było opracowanie w toku prac badawczo-rozwojowych nowego produktu, 
tj. systemu informatycznego, który określa indywidualny Profil Kierowcy. 

Oferta Emitenta wspólna dla segmentów B2C i B2B

Szeroki zakres specjalizacji Emitenta obejmuje także produkcję oraz dystrybucję innowacyjnych rozwiązań dla sektora B2C i B2B (business-to-consumer i business-to-business) z obszaru nawigacji samochodowej oraz monitoringu pojazdów.

Emitent angażuje się również w realizację projektów o charakterze społecznym. Za pośrednictwem aplikacji Yanosik oraz kanałów informacyjnych Emitent wspiera m.in. akcję prowadzoną przez Policję - „Child Alert”. Od wielu lat Emitent współpracuje z Komendą Główną Policji w zakresie akcji podnoszących świadomość uczestników ruchu, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Coroczna kampania propagująca właściwe ustawienie świateł samochodowych cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników aplikacji. Spółka angażuje się także w kampanie zwiększające świadomość kierowców w zakresie jazdy samochodem po spożyciu alkoholu, trzymania rąk na kierownicy podczas jazdy oraz innych zachowań służących bezpieczeństwu kierowców i innych uczestników ruchu.