NOWOŚĆ W APLIKACJI YANOSIK

Dnia 11 kwietnia 2016 roku, pojawiła się nowość w aplikacji Yanosik. Bazując na sugestiach naszych Użytkowników wprowadziliśmy istotne zmiany w aplikacji. Pierwszą z nich jest asystent głosowy. Dzięki aktywowaniu tej funkcji kierowcy mogą przesyłać zgłoszenia do systemu bez odrywania rąk od kierownicy. Wystarczy, że skorzystają z odpowiednich komend głosowych. Druga ważna opcja związana jest z urządzeniem Yanosik Connect, stanowiącym dodatek do aplikacji. Polega ona na możliwości samodzielnego kasowania błędów silnika z poziomu aplikacji Yanosik.