Raporty okresowe EBI

2020-02-14 5/2020 Korekta raportu kwartalnego nr 4/2020
Zarząd Neptis S.A. informuje, iż w tytule raportu nr 4/2020 znajdowała się błędna następująca treść: "Raport okresowy - 3 kwartał 2019 roku".
Poprawna treść brzmi: "Raport okresowy - 4 kwartał 2019 roku".

Podstawa Prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

2020-02-12 4/2020 Raport okresowy - 3 kwartał 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za 4 kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2019-11-13 24/2019 Raport okresowy - 3 kwartał 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za 3 kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2019-08-13 20/2019 Raport okresowy - 2 kwartał 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za 2 kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

2019-05-13 14/2019 Raport okresowy - 1 kwartał 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za 1 kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

2019-02-13 8/2019 Raport okresowy - 4 kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za 4 kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2018-11-13 24/2018 Raport okresowy - 3 kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za 3 kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  

2018-08-13 17/2018 Raport okresowy - 2 kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za 2 kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2018-05-14 10/2018 Raport okresowy - 1 kwartał 2018 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za 1 kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2018-02-13 3/2018 Raport okresowy - 4 kwartał 2017 roku Neptis Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za 4 kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Pages