Neptis S.A - Dotacje

Dotacja

logologologo

Tytuł projektu

"Terminal Yanosik - opracowanie nowej wersji designu dostosowanie interface do zmieniających się wymagań klientów"

Nazwa Programu Operacyjnego

Terminal Yanosik - opracowanie nowej wersji designu dostosowanie interface do zmieniających się wymagań klientów

Cel projektu

Opracowanie i wdrożenie na rynek autonomicznego terminala przeznaczonego do pracy w samochodzie współpracującego z systemem Yanosik.

Wartość projektu

1 019 670,00 PLN

Środki Własne

480 020,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

539 650,00 PLN

Dotacja - 2

logologologo

Tytuł projektu

"PROFIL KIEROWCY - system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

Nazwa Programu Operacyjnego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

Cel projektu

Opracowanie w toku prac badawczo-rozwojowych nowego produktu, informatycznego systemu, który będzie określać indywidualny profil kierowcy. Profil będzie opisową oceną stylu jazdy kierowcy pod kątem jego zachowań na drodze, wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i na prawdopodobieństwo powodowania zagrożenia na drodze i zdarzeń drogowych.

Wartość projektu

4 643 309,74 PLN

Środki Własne

2 577 494,62 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

2 065 815,12 PLN

Lp.Data dodaniaNumer zapytaniaPrzedmiot zapytaniaTermin składaniaOdpowiedzi na pytaniaInformacja o wyborze
1 23.02.2017 01/02/2017/SIM Dostawa kart SIM wraz z usługą abonamentowego nielimitowanego transferu danych. Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem VII. ust. 8 zapytania ofertowego nr 01/02/2017/SIM unieważnia zapytanie z dniem 07.03.2017 r. 02.03.2017
2 24.02.2017 01/02/2017/SAMOCHODY wynajem dwóch samochodów osobowych 03.03.2017 Informacja o wyborze
3 24.02.2017 01/02/2017/ON zakup oleju napędowego oraz kart paliwowych 03.03.2017
4 24.02.2017 01/02/2017/SERWERY wynajem infrastruktury sieciowej i serwerowej 03.03.2017 Informacja o wyborze
5 28.02.2017 01/02/2017/ON - korekta Zamawiający informuje, iż z dniem 28.02.2017 r. zmianie uległa treść formularza zapytania ofertowego nr 01/02/2017/ON. Zmiany dotyczą dokumentów, które Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą potwierdzając spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Z zapytania ofertowego usunięto wymóg przedłożenia kopii wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, natomiast wprowadzono obowiązek przedłożenia kopii koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Informujemy, iż ww. zmiany nie wypływają na termin składania ofert, który mija 03.03.2017 r. Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem VIII. ust. 8 zapytania ofertowego nr 01/02/2017-ON-korekta unieważnia zapytanie z dniem 02.03.2017 r. 03.03.2017
6 03.03.2017 02/03/2017/ON zakup oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej (tzw. kart paliwowych) 10.03.2017 Informacja o wyborze
7 10.03.2017 02/03/2017/SIM dostawa kart SIM wraz z usługą abonamentowego nielimitowanego transferu danych 17.03.2017 Odpowiedzi do 02/03/2017/SIMInformacja o wyborze
8 20.03.2017 03/03/2017/ON zakup oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej (tzw. kart paliwowych) 27.03.2017 Informacja o wyborze