Raporty bieżące EBI

2017-06-14 13/2017 Raport miesięczny – maj 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-06-09 12/2017 Aneks do umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 09.06.2017
roku, został podpisany aneks do umowy z dnia 27 maja 2014 roku na
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy tj. z Finanse Format Sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu, zmieniający okres obowiązywania
umowy na czas nieokreślony.

Na podstawie Regulaminu ASO, załącznik nr 3, paragraf 3 punkt 1, podpunkt 9.

2017-05-25 11/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2017 roku.

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 roku, na godz.: 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki, przy ulicy Piątkowskiej 161.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, porządek obrad oraz projekty uchwał. Wszystkie materiały związane z Neptis S.A. znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.neptis.pl/pl/relacje-inwestorskie/kalendarium-inwestora/kalendarium-biezace

2017-05-12 10/2017 Raport miesięczny – kwiecień 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-04-14 6/2017 Raport miesięczny – marzec 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-03-14 5/2017 Raport miesięczny – luty 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-02-14 4/2017 Raport miesięczny – styczeń 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-01-13 02/2017 Raport miesięczny – grudzień 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-01-05 01/2017 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu
informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2017 będą
publikowane w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
• Raport za IV kwartał 2016 roku – 13.02.2017 roku,
• Raport za   I kwartał 2017 roku – 11.05.2017 roku,
• Raport za II kwartał 2017 roku – 11.08.2017 roku,
• Raport zaIII kwartał 2017 roku – 13.11.2017 roku,

RAPORT ROCZNY:
• Raport roczny za 2016 rok – 28.04.2017 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą
przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

2016-12-13 28/2016 Raport miesięczny – listopad 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Strony