Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godz.: 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze przy ulicy Piątkowskiej 161.


Bezpiecznie do celu

Yanosik.pl

Omijaj korki i nie płać mandatów! Zero umów. Zero abonamentu. Zero zobowiązań.

Yanosik.pl

Monitoring w komórce

Yanosikdlafirm.pl

Yanosik dla firm otwiera przed Tobą nowy wymiar monitoringu. Bez ograniczeń, bez umów, na całym świecie.

yanosikdlafirm.pl

Monitoring pojazdów

Flotis.pl

Rozwiązanie Flotis to lokalizacja GPS i monitorowanie pojazdów w czasie rzeczywistym.

Flotis.pl