Kontakt dla inwestorów

Dane osoby kontaktowej ze Spółki:

Beata Perz
manager zespołu finansowo-księgowego
Tel.: 519 400 592
Email: relacje@neptis.pl