Okresy zamknięte

Okres zamknięty nie oznacza nic innego, niż przedział czasu, w którym obowiązuje, dla osób mających dostęp do danych finansowych firmy, zakaz nabywania i zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących tych akcji oraz powiązanych z nimi innych instrumentów finansowych. Zakaz ten głównie dotyczy osób będących członkami organów spółki, jej akcjonariuszy, oraz osób w niej zatrudnionych.

Okresy zamknięte trwają zawsze od zakończenia okresu, do publikacji raportu za ten okres, którego dotyczą. Od 3 lipca 2016 roku, okresy zamknięte wynoszą 30 dni:

  • 14 stycznia – 13 lutego 2018 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za IV kwartał 2017 r.  
  • 14 kwietnia – 14 maja 2018 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kwartał 2018 r.
  • 14 lipca – 13 sierpnia 2018 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za II kwartał 2018 r.
  • 14 października– 13 listopada  2018 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2018 r.
  • 28 marca – 27 kwietnia 2018 r. - okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za 2017 r.