Informacje finansowe

Informacje finansowe roczne

  Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży  5 373 951,73  6 523 815,99  10 307 585,57  13 394 170,46
Koszty działalności operacyjnej  4 847 782,31  6 488 727,13  10 118 509,15  12 728 808,54
Zysk ze sprzedaży  526 169,42  35 088,86  189 076,42  665 361,92
EBIT (zysk z działalności operacyjnej)  565 888,74  83 748,02  203 581,84  803 132,05
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)  633 723,63  189 643,93  315 942,01  915 232,99
Zysk (strata) brutto  567 828,85  78 138,13  196 401,73  803 635,79
Zysk (strata) netto 564 714,85  70 475,13  185 092,73  640 636,79
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  nie dotyczy*   nie dotyczy*  nie dotyczy*  nie dotyczy*
Aktywa ogółem  1 856 657,70  2 748 672,76  3 308 586,76  4 449 512,65
Aktywa trwałe  97 203,25  154 237,04  265 398,00  368 634,41
Aktywa obrotowe   1 673 841,87  2 594 435,72  3 043 188,76  4 080 878,24
Zobowiązania długoterminowe  0,00  0,00  0,00  71 385,15
Zobowiązania krótkoterminowe  432 858,09  925 953,34  988 667,42  1 291 729,07
Kapitał własny  659 956,13  1 299 137,11  1 484 229,84  2 124 866,63
Kapitał podstawowy  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00
Liczba akcji w szt.  500 000  500 000  500 000  500 000
Zysk na akcję (PLN)  1,13  0,14  0,37  1,28

Informacje finansowe kwartalne

  I kwartał 2017 II kwartał 2017 III kwartał 2017 IV kwartał 2017
Przychody netto ze sprzedaży  3 171 146,29  3 443 270,24  3 888 959,42   
Koszty działalności operacyjnej  3 251 005,64  3 166 341,76  3 719 195,13   
Zysk ze sprzedaży  -79 859,35  276 928,48  169 764,29   
EBIT (zysk z działalności operacyjnej)  -66 370,17  181 081,95  156 317,81   
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)  -29 934,04  209 337,05  180 380,81   
Zysk (strata) brutto  -79 070,05  179 321,56  153 946,30   
Zysk (strata) netto  -79 070,05  173 579,56  158 701,03   
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej nie dotyczy*   nie dotyczy*   nie dotyczy*   
Aktywa ogółem  4 969 695,61   5 579 618,89  6 050 738,30   
Aktywa trwałe  343 551,42  316 521,93  459 828,11   
Aktywa obrotowe  4 626 144,19   5 263 096,55  5 590 910,19   
Zobowiązania długoterminowe  68.233,74  65 082,33  136 776,44   
Zobowiązania krótkoterminowe  1 763 709,76  2 067 284,59  2 026 788,80   
Kapitał własny  2 045 796,58   2 219 376,14  2 378 077,17   
Kapitał podstawowy  100 000,00   100 000,00  100 000,00   
Liczba akcji w szt.  500 000   500 000  50 000,00   
Zysk na akcję (PLN) 0,16  0,15  0,13   
  I kwartał 2016 II kwartał 2016 III kwartał 2016 IV kwartał 2016
Przychody netto ze sprzedaży 2 752 471,49  2 799 294,44  3 738 487,10  4 105 635,83 
Koszty działalności operacyjnej 2 674 556,57  2 646 465,19  3 410 345,01  3 995 932,69 
Zysk ze sprzedaży 77 914,92  152 829,25  328 142,09  109 703,14 
EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 90 534,03  179 084,60  336 104,77  200 636,14 
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) 117 598,76  197 971,17  373 240,99  229 649,56 
Zysk (strata) brutto  88 129,59 178 707,07  337 604,72  202 394,71 
Zysk (strata) netto  71 590,59 139 828,07  266 486,72  168 505,71 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej nie dotyczy*   nie dotyczy*  nie dotyczy*  nie dotyczy* 
Aktywa ogółem 3 098 986,12  3 721 584,28  4 034 840,17  4 456 153,11 
Aktywa trwałe 281 475,40  282 284,34  269 029,85  366 335,68 
Aktywa obrotowe  2 817 510,72  3 439 299,94  3 765 810,32   4 089 817,43 
Zobowiązania długoterminowe 0,00  0,00  0,00  71 385,15 
Zobowiązania krótkoterminowe  664 849,93  1 075 076,28  1 172 632,47  1 242 468,94 
Kapitał własny 1 555 820,43  1 695 648,50  1 962 135,22  2 130 640,93 
Kapitał podstawowy  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00 
Liczba akcji w szt.  500 000  500 000  500 000  500 000 
Zysk na akcję (PLN) 0,14  0,28  0,05  0,34 
  I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015
Przychody netto ze sprzedaży  1 866 272,67 2 689 314,31  2 819 222,69  2 932 775,90 
Koszty działalności operacyjnej 1 828 908,82 2 520 798,35  2 801 573,71  3 029 441,95 
Zysk ze sprzedaży 37 363,85 168 515,96  17 648,98  -96 666,05 
EBIT (zysk z działalności operacyjnej) 45 485,08 173 047,34  91 033,15  -89 303,11 
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) 65 341,02 200 252,26  120 670,36  -53 604,27 
Zysk (strata) brutto 43 229,12 171 933,28  89 777,19  -91 850,79 
Zysk (strata) netto 43 229,12 156 975,28  75 486,19  -80 248,79 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej nie dotyczy* nie dotyczy*  nie dotyczy*   nie dotyczy* 
Aktywa ogółem 2 426 947,13 2 843 372,90  2 998 274,17  3 299 778,32 
Aktywa trwałe 137 297,36 132 807,75  209 463,80  264 615,86 
Aktywa obrotowe 2 289 649,77 2 710 565,15  2 788 810,37  3 035 162,46 
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00  0,00  0,00 
Zobowiązania krótkoterminowe 577 275,17 716 292,82  683 201,80  984 957,61 
Kapitał własny 1 342 366,23 1 499 341,51  1 574 827,70  1 484 578,91 
Kapitał podstawowy 100 000,00 100 000,00  100 000,00  100 000,00 
Liczba akcji w szt. 500 000 500 000  500 000  500 000 
Zysk na akcję (PLN) 0,08 0,31  0,15  -0,16