Raporty bieżące EBI

2019-04-29 13/2019 Raport Roczny Neptis S.A. za rok obrotowy 2018

Zarząd Neptis S.A. przekazuje Raport Roczny za rok obrotowy 2018.
Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za 2018 rok.

Załączniki do Raportu Rocznego:
1. List Zarządu Neptis S.A.
2. Raport Roczny Neptis S.A.za 2018r.
3. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Neptis S.A. za rok 2018.
4. Sprawozdanie Finansowe Neptis S.A. za 2018r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Neptis S.A. w 2018 roku (+ załącznik o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk)


PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". 

2018-04-27 8/2018 Raport Roczny Neptis S.A. za rok obrotowy 2017

Zarząd Neptis S.A. przekazuje Raport Roczny za rok obrotowy 2017.

Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za 2017 rok.

Załączniki do Raportu Rocznego:

  1. List Zarządu Neptis S.A.
  2. Raport Roczny Neptis S.A.za 2017r.
  3. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Neptis S.A. za rok 2017.
  4. Sprawozdanie Finansowe Neptis S.A. za 2017r.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Neptis S.A. w 2017 roku (+ załącznik o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk)

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. pkt 6.1 ? 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2017-05-05 8/2017 Uzupełnienie Raportu Rocznego nr 7/2017 - Raport Roczny za 2016 rok.

Zarząd Neptis S.A. informuję iż z uwagi na błąd techniczny w raporcie nr 7/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, nie został zamieszczony załącznik "Raport Roczny za 2016 rok".

Raport Roczny za 2016 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2017-05-05 7/2017 Raport Roczny Neptis S.A. za rok obrotowy 2016.

Zarząd Neptis S.A. przekazuje Raport Roczny za rok obrotowy 2016.
Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za 2016 rok.

Załączniki do Raportu Rocznego:
1.List Zarządu Neptis S.A.
2.Raport Roczny Neptis S.A.za 2016r.
3.Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego Neptis S.A. za rok 2016.
4.Sprawozdanie Finansowe Neptis S.A. za 2016r.
5.Sprawozdanie Zarządu z działalności Neptis S.A. w 2016 roku.
6.Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk.


PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2016-04-29 10/2016 Raport Roczny Neptis S.A. za rok obrotowy 2015.

Zarząd Neptis S.A. przekazuje Raport Roczny za rok obrotowy 2015.
Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za 2015 rok.

Załączniki do Raportu Rocznego:
1. List Zarządu Neptis S.A.
2 .Raport Roczny za 2015r.
3. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za rok 2015
4. Sprawozdanie Finansowe za 2015r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku
6. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2015-05-11 10/2015 Raport roczny za 2014 rok.

Zarząd Spółki Neptis S.A.„Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2014 rok.
Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-06-09 16/2014 Raport roczny za 2013 rok

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2013 rok.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"