Raporty bieżące EBI

2014-05-28 12/2014 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 27-05-2014 roku Emitent zawarł umowę z Autoryzowanym Doradcą – Finanse Format sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect w stosunku do Emitenta zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu § 18 ust. 2 pkt. 3) i 4), a także współpraca w wypełnianiu obowiązków wynikających z zasad Dobrych Praktyk na rynku NewConnect.

Umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż trzy lata, licząc od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18)  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2014-05-21 11/2014 Otrzymanie Złotego Certyfikatu Rzetelności 2014

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 21-05-2014 roku:

Do siedziby Emitenta dostarczono Złoty Certyfikat Rzetelności 2014 przyznany przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA. Złoty Certyfikat Rzetelności przyznawany jest podmiotom gospodarczym za szerzenie etycznych zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zdobycie niepodważalnej oceny wiarygodności w 2014r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-05-09 9/2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 08-05-2014 roku do siedziby „Emitenta” wpłynęła podpisana umowa współpracy zawarta w dniu 17-04-2014 roku pomiędzy „Emitentem”, a spółkami: Autostrada Wielkopolska S.A. z siedzibą w Poznaniu, Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Umowa ma charakter długofalowy, zawarta na czas nieokreślony.

„Emitent” przekazuje informacje o zawarciu powyższej umowy, ponieważ w ocenie „Emitenta” jest to istotna umowa dla jego działalności, mogąca mieć wpływ na popularyzacje aplikacji Yanosik wśród kierowców.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2014-05-08 8/2014 Raport miesięczny-kwiecień 2014
2014-05-06 7/2014 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2014 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

  • Raport za I kwartał 2014 roku - 12.05.2014 roku.
  • Raport za II kwartał 2014 roku - 12.08.2014 roku.
  • Raport za III kwartał 2014 roku - 12.11.2014 roku.

Raport roczny:

  • Raport roczny za 2013 rok - 30.05.2014 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2014-04-30 6/2014 Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 29-04-2014 roku "Emitent" zawarł umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 700 000 zł (siedemset tysięcy). Kredyt został udzielony bez zabezpieczeń.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają o warunków rynkowych stosowanych przy tego rodzaju umowach. Emitent przekazuję informacje o zawarciu umowy kredytowej, ponieważ wartość umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych "Emitenta". Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-04-25 5/2014 Zdobycie I miejsca "Produkt Miesiąca Kwiecień 2014" - Komputer Świat

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 25-04-2014 roku:

Aplikacja Yanosik Autostop - asystent autostopowicza z oferty Emitenta - zdobyła I miejsce w plebiscycie Komputer Świat-Produkt Miesiąca Kwiecień 2014.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-04-11 4/2014 Raport miesięczny-marzec 2014
2014-03-28 3/2014 Premiera nowego modelu urządzenia Yanosik GT,a także otrzymanie prestiżowej nagrody "Lokalizator Roku 2014" dla komunikatora Yanosik.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 27-03-2014 roku:

  1. YANOSIK GT- Podczas największych targów motoryzacyjnych w Polsce "Motor Show" w Poznaniu odbyła się premiera asystenta kierowcy Yanosik GT - nowego modelu urządzenia w ofercie Emitenta.
  2. YANOSIK - komunikator dla kierowców z oferty Emitenta - otrzymał nagrodę. "LOKALIZATOR Roku 2014" - Pierwsze miejsce w kategorii "Budowanie społeczności kierowców". Nagroda przyznana została przez Auto Świat (wydawany przez Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.) i portal lokalizacja.info. Nagrodę wręczono na konferencji Navigation Trends for Drivers, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-03-21 2/2014 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 21-03-2014 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie następujących instrumentów finansowych Spółki Neptis S.A. do obrotu na rynku NewConnect: 244 018 (dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, 21 500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Strony